noflash

Kurs operatorów żurawi IŻ i IIŻ

Operator żurawia wieżowego i szynowego na kategorie uprawnień UDT - I Ż

Cel szkolenia:

Operator żurawia wieżowego na kategorie uprawnień UDT - I Ż jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami budowy żurawi wieżowych i przygotowanie słuchaczy do egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez inspektoraty dozoru technicznego, w celu uzyskania uprawnień maszynistów żurawi wieżowych, Celem jest podwyższanie i rozszerzanie kwalifikacji zawodowych maszynistów obsługujących żurawie wieżowe, Zakres kursu nie obejmuje żurawi stoczniowych i portowych oraz pływających. Celem nauczania jest zapoznanie słuchacza z prawidłową i bezpieczną obsługą żurawi wieżowych, metodami sprawdzania prawidłowości działania urządzeń zabezpieczających, technologiami stosowanymi w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym . Omówienie przyczyn i skutków typowych uszkodzeń, awarii oraz nieszczęśliwych wypadków związanych z niewłaściwą obsługą, podstawowych zasad właściwej obsługi, przeglądów bieżących i drobnych napraw.

Warunki przyjęcia na seminarium

- ukończone 18 lat
- zaświadczenie lekarskie od lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
- badania psychologiczne
- szkolenie zakończone egzaminem UDT

żurawie


Operator żurawia samojezdnego na kategorie uprawnień UDT - II Ż

Cel szkolenia:

Celem realizacji szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez inspektoraty dozoru technicznego, w celu uzyskania uprawnień operatorów maszynistów żurawi samojezdnych ukończenie kursu umożliwia słuchaczom złożenie egzaminu wewnętrznego przed komisją egzaminacyjną instytucji szkoleniowej (w celu uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu), a następnie egzaminu kwalifikacyjnego inspektoracie dozoru technicznego, w wyniku którego uzyskuje się uprawnienia maszynistów operatorów żurawi samojezdnych.

Warunki przyjęcia na seminarium

- ukończone 18 lat
- zaświadczenie lekarskie od lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
- badania psychologiczne
- szkolenie zakończone egzaminem UDT

żurawie

Zapisy na kursy prowadzimy Non Stop:

Warszawa - tel. 22 213-94-13
Katowice - tel. 32 721-89-91
Szczecin - tel. 570-035-305
Bielsko Biała - tel. (33) 444-67-47